Communications Disclaimer

Handling of e‑mail from atNorth

Please note that this e‑mail and its attachments are intended for the named addressee only and may contain information that is confidential and privileged. If you have by coincidence or mistake or without specific authorization received this e‑mail and its attachments we request that you notify us immediately that you have received them in error, uphold strict confidentiality and neither read, copy, nor otherwise make use of their content in any way.


Meðferð tölvupósts frá atNorth

Vinsamlegast athugaðu að þessi tölvupóstur og viðhengi hans eru eingöngu ætluð þeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu innihaldið upplýsingar sem eru trúnaðarmál. Ef þú hefur fyrir tilviljun, mistök eða án sérstakrar heimildar tekið við tölvupósti þessum og viðhengjum hans biðjum við þig að fara eftir 5. mgr. 47. gr. laga um fjarskipti nr. 812003 og gæta fyllsta trúnaðar, hvorki lesa efni þeirra né skrá þau hjá þér né notfæra þér þau á nokkurn hátt og tilkynna atNorth samstundis að tölvupósturinn hafi ranglega borist þér. Brot gegn þessu varða bótaábyrgð og refsingu skv. 74. gr. laganna.

Get in touch today

Contact us

Privacy Consent

We would like to use cookies and other technologies to improve your experience on this website and help us understand how it is performing. If you would like more information, read our Privacy Policy.